staffing service assistant
Söka jobb

Staffing Service Assistant på Academic Work

Isabelle och Matilda jobbar båda som Staffing Service Assistants (SSA) på Academic Work. Här berättar de mer om deras roll som SSA, som ställer höga krav på problemlösningsförmåga, struktur och ansvarstagande.

Både Isabelle och Matilda håller med om att de kommer till jobbet så möts de av mycket energi, kollegor som hejar och teamet i bemanningservicen som är redo för en bra överlämning. Isabelle berättar mer om samarbetet på kontoret:

– Jag får alltid en bra och tydlig överlämning från mina kollegor som arbetat passet innan mig. Vi jobbar hela tiden för att vara så tydliga som möjligt och att underlätta arbetet för varandra. Vi hjälper varandra!

Rollen som Staffing Service Assistant

Jobbet som Staffing Service Assistant innebär kortfattat att du tillsammans med teamet i bemanningsservicen ansvararar för att planera och schemalägga konsulter på våra större uppdrag ute hos någon av våra kundföretag.

Matilda beskriver dagarna i SSA-rollen som väldigt varierande:

– Energin på kontoret finns alltid där, oavsett om det är en stressig dag eller en lugnare. Och jag gillar verkligen att jag aldrig riktigt kan veta hur en dag kommer att se ut. Jobbet innebär att jag en dag kan applådera över att ha bemannat ett pass, till att dagen därpå vilja slita av mig håret för att ingenting fungerar. Då är det skönt att jag alltid vet att jag har hjälpsamma kollegor att vända mig till!

En dag på jobbet innebär förutom kontakt med beställare hos kundföretagen och våra konsulter mycket kommunikation med kollegor på kontoret. Det öppna kontorslandskapet gör det enkelt att ställa snabba frågor och det blir väldigt socialt för att det alltid finns någon småprata med, menar Isabelle och Matilda.

Vad får du lära dig i tjänsten som SSA på Academic Work?

Isabelle: Allt ifrån att bli mer strukturerad och bättre planerad till att jag har utvecklat min förmåga att skapa bra relationer och kommunicera med personer över telefon och mail.

Matilda: Att ständigt vara länken mellan kunder, konsulter och interna chefer kräver problemlösningsförmåga, ansvarstagande och bra struktur i arbete. Det förmågorna utvecklar jag varje dag. Eftersom det alltid är nya utmaningar att ta itu med så ger jobbet mig också hela tiden nya perspektiv och erfarenheter. Jag har verkligen lärt mig att vrida och vända på ett problem för att kunna se det ur flera perspektiv.

Varför jobbet som assistent?

Matilda: Att jobba vid sidan av studierna har gjort mig effektiv både i skolan, på arbetet och i privatlivet. Jag får mer gjort helt enkelt! Söker du tjänsten så tar du chansen att få vara del av en oerhört drivande organisation som alltid vill förbättras. Ambitionsnivån är hög på kontoret och dina erfarenheter kommer att hjälpa din karriär och din framfart i arbetslivet!

Isabelle: Bara sök tjänsten! Du kommer till en arbetsplats fylld av energi och härliga kollegor. Ditt arbete kommer uppskattas och uppmärksammas – du kommer få mycket så tillbaka!