Söka jobb

Kompetensbaserad intervju – vad är det & hur förbereder jag mig?

Precis som vid en traditionell arbetsintervju kommer du under en kompetensbaserad intervju få berätta om dig själv och dina personliga egenskaper, men du kommer även få ge exempel på när du uppvisat egenskaperna och kompetenserna. Läs vidare för att lära dig mer och få våra 5 bästa tips inför intervjun!

Vad är en kompetensbaserad intervju?

På Academic Work använder vi oss av kompetensbaserad intervjuteknik. Det betyder att vi, utöver formella krav, så som arbetslivserfarenhet och utbildning, kommer lägga stort fokus på dina egenskaper, så kallade personliga kompetenser, under intervjun. Det gör vi exempelvis genom att fråga om specifika situationer du varit med om där du har använt dig av de egenskaper som du behöver ha för att kunna prestera i tjänsten du sökt.

Kompetensbaserade frågor

De allra flesta frågor som du kommer få inleds med ”Berätta om en situation där du…, Ge ett exempel på ett tillfälle…”. Syftet med dessa typer av frågor är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev. Det är viktigt att du kommer med så konkreta exempel som möjligt. Undvik därför svar som "Det händer varje dag...". Försök istället fundera ut en konkret situation. Här följer ett par exempel på kompetensbaserade intervjufrågor:

Vilka kompetenser undersöks?

Vilka exakta kompetenser som krävs beror såklart på tjänsten, men det finns fyra huvudområden som vi utgår ifrån under våra kompetensbaserade intervjuer:

Värt att nämna är att alla huvudområden inte tas upp på alla intervjuer, utan baseras på tjänsten.

5 tips inför din kompetensbaserade intervju

  1. Kompetensbaserade intervjufrågor kan kännas svåra, framförallt om du inte förberett dig på frågorna. Vi vet om det, så ta dig tid att fundera ut ett konktret exempel. Du behöver inte skynda dig att svara.
  2. Kom med så konkreta exempel som möjligt, och kom ihåg att de kan vara hämtade från arbetslivet, plugget, så väl som privatlivet.
  3. Gå igenom annonsen innan intervjun och fundera på vilka egenskaper och erfarenheter som verkar vara viktiga för tjänsten. Försök sedan att under intervjun lyfta exempel på när du visat upp just dessa kompetenser.
  4. Det är lätt att bli stressad över att inte hitta det ”perfekta exemplet”. Kom då ihåg att dina exempel inte nödvändigtvis behöver vara dramatiska och storslagna, det viktiga är att du kan visa att du lärt dig något.
  5. Var inte rädd för att berätta om en situation då det inte gick som planerat; det är ditt handlande därefter samt resultatet av ditt handlande som är det viktiga.

Läs även: Så förbereder du dig inför intervjun

Intervjutips
Tipsa en vän!