My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
kompetensbaserad intervju
Söka jobb

Kompetensbaserad intervju – vad är det & hur förbereder jag mig?

Precis som vid en traditionell arbetsintervju kommer du under en kompetensbaserad intervju få berätta om dig själv och dina personliga egenskaper, men du kommer även få ge exempel på när du uppvisat egenskaperna och kompetenserna. Läs vidare för att lära dig mer och få våra 7 bästa tips inför intervjun!

Vad är en kompetensbaserad intervju?

Hur väl du lyckas i en ny roll beror på mycket mer än enbart din tidigare arbetslivserfarenhet. Därför använder sig rekryterare ofta av kompetensbaserad intervjuteknik. Det kan låta skrämmande – men du behöver inte oroa dig. Namnet syftar på en rekryteringsmetod där vi under intervjun, utöver formella krav så som arbetslivserfarenhet och utbildning, lägger stort fokus på dina egenskaper (så kallade personliga kompetenser). Det gör vi exempelvis genom att fråga om specifika situationer du varit med om, där du använt dig av de egenskaper du behöver ha för att kunna prestera i tjänsten du sökt.

Därför är den fördelaktig för dig som jobbsökare

Psykologen Albert Ellis, grundare av kognitiv beteendeterapi, uttryckte det kort och kärnfullt: ”Det bästa sättet att förutspå framtida beteende är att granska tidigare beteende.” Genom att berätta om dina tidigare erfarenheter och hur du agerat i olika situationer ger du arbetsgivaren större förståelse för vem du är, vilka kunskaper du har och hur väl du kommer prestera och trivas i din nya roll.

Under en kompetensbaserad intervju får alla kandidater svara på samma frågor. På så sätt säkerställer vi en rättvis intervju, där vi alltid utgår från samma parametrar. För dig som saknar den arbetslivserfarenhet eller de tekniska krav som krävs är det här en god chans att lyfta fram andra kompetenser du besitter, som också är viktiga för rollen. Kompetensbaserad intervjuteknik minskar även risken att arbetsgivaren drar alltför snabba slutsatser om du passar för jobbet, innan de har den fullständiga bilden.

Kompetensbaserade frågor

De allra flesta frågor du får inleds med ”Berätta om en situation där du…, Ge ett exempel på ett tillfälle…”. Syftet med dessa typer av frågor är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev. Det är viktigt att du kommer med så konkreta exempel som möjligt. Undvik därför svar som "Det händer varje dag...". Försök istället fundera ut en konkret situation. Här följer ett par exempel på kompetensbaserade intervjufrågor:

 • Berätta om ett tillfälle när du tagit extra stort ansvar
  Det kan vara både enskilt ansvar men även i samarbeten med andra, exempelvis projektarbeten i skolan eller på tidigare arbetsplatser.
 • Berätta om en uppgift där du valde mellan olika lösningsförslag
  Förklara hur du resonerade kring de olika förslagen, varför du valde det lösningsförslag du gjorde samt vad resultatet blev. Du kan även berätta hur du ser på ditt agerande idag, vad du lärt dig och om du idag hade agerat annorlunda.
 • Berätta om senaste gången du insåg att något du ansvarade för inte blev lyckat
  Berätta om händelsen och vad det var som hände. Tänk på att ett eventuellt misstag inte behöver vara en stor dramatisk händelse – huvudsaken är de lärdomar du fick och om det har förändrat eller påverkat dig som person.

Vilka kompetenser undersöks?

Vilka exakta kompetenser som krävs beror såklart på tjänsten, men det finns fyra huvudområden som vi utgår ifrån under våra kompetensbaserade intervjuer:

 • Personliga förmågor, exempelvis mognad eller uthållighet.
 • Medmänskliga förmågor, exempelvis samarbetsförmåga eller relationsskapande.
 • Uppgiftsrelaterade förmågor, exempelvis struktur eller flexibilitet.
 • Organisationsrelaterade förmågor, exempelvis initiativtagande eller strategi.

  Värt att nämna är att alla huvudområden inte tas upp på alla intervjuer, utan baseras på tjänsten.

7 tips inför din kompetensbaserade intervju

Om du är rätt kandidat för jobbet har du redan allt du behöver för att imponera under intervjun. Det handlar bara om att lyfta fram och kommunicera dina egenskaper effektivt. Här är våra bästa tips!

 • Kompetensbaserade intervjufrågor kan kännas svåra, framförallt om du inte förberett dig på frågorna. Vi vet om det, så ta dig tid att fundera ut ett konktret exempel. Du behöver inte skynda dig att svara.
 • Kom med så konkreta exempel som möjligt, och kom ihåg att de kan vara hämtade från arbetslivet, plugget, så väl som privatlivet.
 • Gå igenom annonsen innan intervjun och fundera på vilka egenskaper och erfarenheter som verkar vara viktiga för tjänsten. Försök sedan att under intervjun lyfta exempel på när du visat upp just dessa kompetenser.
 • Det är lätt att bli stressad över att inte hitta det ”perfekta exemplet”. Kom då ihåg att dina exempel inte nödvändigtvis behöver vara dramatiska och storslagna, det viktiga är att du kan visa att du lärt dig något.
 • Läs på om arbetsgivaren. Kunskap om företaget i kombination med den information som står i jobbannonsen hjälper dig komma på relevanta exempel.
 • Var inte rädd för att berätta om en situation då det inte gick som planerat; det är ditt handlande därefter samt resultatet av ditt handlande som är det viktiga.

  Och slutligen…

 • Ärlighet är den bästa strategin under en kompetensbaserad intervju. Det kan vara frestande att försöka framstå som perfekt, men tänk på att följdfrågorna ofta avslöjar dig.
AW_image23_1200x600px.jpg

Läs även: Så förbereder du dig inför intervjun

Intervjutips