Intervjufrågor

När du ska gå på jobbintervju är det bra att vara förberedd på vilka intervjufrågor som du kan få svara på. Frågorna kan såklart skilja sig mycket åt mellan olika företag, men ofta får du berätta om dig själv och dina personliga egenskaper. Det är också vanligt att du får frågor om varför du tror att du passar för jobbet. Här har vi samlat fler vanliga frågor så att du kan förbereda dig på bästa sätt inför din intervju.

Kompetensbaserade frågor

På Academic Work använder vi oss av kompetensbaserad intervjuteknik. Det betyder att vi kommer lägga stort fokus på dina personliga egenskaper under intervjun. Det gör vi genom att fråga om specifika situationer du varit med om där du har använt dig av de egenskaper som du behöver ha för att kunna prestera i tjänsten du sökt. De allra flesta frågor som du kommer få inleds med ”Berätta om en situation där du…, Ge ett exempel på ett tillfälle…”. Syftet med dessa typer av frågor är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev. Det är viktigt att du kommer med så konkreta exempel som möjligt. Undvik därför svar som "Det händer varje dag...". Fokusera istället på en konkret situation. Här följer 2 exempel på kompetensbaserade frågor:

Berätta om ett tillfälle när du tagit extra stort ansvar
Det kan vara både enskilt ansvar men även i samarbeten med andra, exempelvis projektarbeten i skolan eller på tidigare arbetsplatser. Berätta även hur du ser på ansvarstagande. Triggas du av mycket ansvar, vill du ha mycket ansvar direkt eller växa med rollen och ansvaret?

Berätta om senaste gången du insåg att något du ansvarade för inte blev lyckat
Berätta om händelsen och vad det var som hände. Tänk på att ett eventuellt misstag inte behöver vara en stor dramatisk händelse – huvudsaken är de lärdomar du fick och om det har förändrat eller påverkat dig som person.

Andra vanliga intervjufrågor

Berätta om dig själv
Tänk igenom i förväg vad som är relevant för den som intervjuar dig att få veta. Fokusera på att berätta om de saker som är relevanta för tjänsten du söker. Tänk på att beskriva dig själv så kärnfullt som möjligt med fokus på dig som person och de karriärval och utbildningsval du gjort.

Varför sökte du den här tjänsten?
En vanlig fråga under anställningsintervju är: Vad var det som fångade ditt intresse för tjänsten? Lät arbetsuppgifterna roliga, ser du en möjlighet att utvecklas och lära dig något nytt, eller har du kanske ett specifikt intresse för just det här företaget? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och försök förmedla det till rekryteraren.

Varför är just du rätt för tjänsten?
Detta är kanske den allra viktigaste frågan du kommer få under din intervju. Oavsett om det är ett extrajobb eller ett heltidsjobb du söker behöver du kunna motivera varför du är rätt för tjänsten. Det kan vara personliga egenskaper, kompetens eller erfarenhet – det viktiga är att du tydligt berättar vad företaget vinner på att välja just dig. Utöver det kan du lyfta på vilket sätt du skulle motiveras av tjänsten och på så vis göra ett bra jobb.

Vilka är dina styrkor?
Intervjufrågor som handlar om dina styrkor är vanliga. Fokusera på att lyfta egenskaper som är relevanta för tjänsten du söker, men framhäv även dina goda egenskaper i allmänhet. Berätta till exempel om feedback du har fått från tidigare arbetskollegor. Ett bra sätt att ge tyngd åt det du säger under din anställningsintervju är att ge konkreta exempel som visar på hur dessa styrkor har kommit till uttryck.

Vad behöver du utveckla hos dig själv?
Här är det viktigt att du är ärlig och ödmjuk inför dina svagheter – vi har alla utvecklingspotential. Berätta även hur du arbetar med att förbättra och utveckla dig själv inom dina svaga områden. Ett annat sätt att resonera kring dina svagheter är att fokusera på en personlig egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet. Lyfter du exempelvis att du är en viljestark person kan det kopplas till en rad positiva förmågor; att du är modig, vågar stå för din åsikt och driva igenom dina förslag. Den andra sidan av myntet skulle däremot kunna vara att du har svårt att kompromissa, vilket du i intervjun kan resonera kring.

Varför valde du den utbildningsinriktning du gjort?
Förklara bakgrunden till dina studieval, fanns det ett intresse just då eller har ditt intresse ändrats med tiden? Finns det val som du hade gjort annorlunda om du hade fått välja idag? Framhäv även vad du tycker har varit roligt och utmanande med din utbildning.

Vilka av dina tidigare erfarenheter tror du är mest relevanta för tjänsten?
Återigen är det viktigt att du utgår från vad som efterfrågas till den specifika tjänsten. Det kan vara särskilda kvalifikationer eller egenskaper, erfarenhet du kan visa upp från tidigare arbeten, specifika projekt eller kanske kunskap du fått från en utbildning eller kurs. Lyft exempel och visa hur de matchar det som efterfrågas i annonsen.

På vilket sätt är du bra på att samarbeta?
Vi har alla erfarenhet av samarbete – från skolan eller från tidigare arbeten. Ge exempel på ett bra samarbete, berätta vad som var bra och försök vara så specifik som möjligt. Berätta också vilken din roll var, vilken roll du brukar ta i en grupp och hur det hjälper gruppen framåt. I anslutning till den här frågan kan du även få resonera kring huruvida du helst arbetar enskilt eller i grupp. Fundera på vad du tycker är för- och nackdelarna med de båda arbetssätten och varför du föredrar det ena framför det andra.

På vilket sätt hanterar du stress?
För att rekryteraren ska kunna skapa sig en sanningsenlig bild är det viktigt att du är konkret. Återberätta om en situation du befunnit dig i som har varit stressig. Vad hände och hur hanterade du det? Försök att vara tydlig när du beskriver hur du känner dig när du blir stressad och hur du upplever stress.

Vi önskar dig stort lycka till på din intervju!

Ska du på jobbintervju? Här har vi samlat fler tips inför intervjun!

Intervjutips
Tipsa en vän!