My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
vanliga frågor arbetsintervju

Så svarar du på de vanligaste intervjufrågorna

När du ska gå på arbetsintervju är det bra att vara förberedd på vilka intervjufrågor du kan få. Frågorna kan såklart skilja sig åt mellan olika företag, men ofta får du berätta om dig själv och dina personliga egenskaper. Det är också vanligt att du får frågor om varför du tror att du passar för jobbet. Här har vi samlat flera vanliga intervjufrågor – så du kan förbereda dig på bästa sätt inför arbetsintervjun!

Kompetensbaserade intervjufrågor

Vi använder oss av beteendefokuserade intervjuer, eller som många kallar det, kompetensbaserade intervjuer. Här djupdyker vi i de beteenden som är viktiga och visat sig vara framgångsrika för rollen. Vi fokuserar med andra ord inte på dina personliga egenskaper, utan ställer frågor kopplat till dina tidigare beteenden och söker efter konkreta exempel på hur du har agerat i tidigare situationer kopplat till dessa beteenden.

Förbered dig genom att i förhand tänka ut konkreta situationer då du använt dig av de beteenden arbetsgivaren valt att lyfta fram i jobbannonsen. Känner du inte att du har några bra exempel att berätta om? Kom ihåg att det är bättre med något än inget alls. Vi ser helst att du kommer med exempel från arbetslivet, men saknar du arbetslivserfarenhet kan du kanske berätta om ett exempel från ett grupparbete i skolan, föreningslivet eller liknande? Dyker det upp en fråga du inte förberett dig på kan du ta dig tid och tänka igenom ditt svar. Rekryteraren förväntar sig inte att du ska svara på sekunden.

Syftet med den här typen av frågor är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev. Det är viktigt att du kommer med så konkreta exempel som möjligt för att rekryteraren ska kunna göra en korrekt bedömning. Undvik därför svar som "Det händer varje dag...". Fokusera i stället på en konkret situation. Här följer fyra exempel på kompetensbaserade frågor:

Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor

  • Berätta om ett utmanande mål du har satt upp för dig själv eller jobbat mot i skolan eller på jobbet. Vad var målet? På vilket sätt var du involverad i målsättningen? På vilket sätt var det ett utmanande mål? Hur har du arbetat för att nå målet? Hur har det gått?

  • Berätta om en situation där du hade en plan för hur du skulle arbeta men där förutsättningarna förändrades under arbetes gång. Vad var det som förändrades? Hur agerade du? Vad blev resultatet?

  • Berätta om ett projekt eller en arbetsuppgift som du har planerat på egen hand. Hur lade du upp planeringen? Vilka prioriteringar gjorde du? Hur säkerställde du att du följde planeringen? Vad blev resultatet?

  • Ge exempel på ett, enligt dig, lyckat samarbete med en kollega. Vad gjorde samarbetet lyckat? Vad bidrog du till? Vad blev resultatet?

Andra vanliga frågor under arbetsintervjun

Berätta om dig själv

Tänk igenom vad som är relevant att berätta för den som intervjuar dig. Fokusera på att berätta saker om dig själv som är relevant för tjänsten du söker. Tänk på att beskriva dig själv så kärnfullt som möjligt, med fokus på dig som person och de karriärval och utbildningsval du gjort.

Vad lockar dig till att söka den här tjänsten?

En vanlig fråga under en arbetsintervju är: Vad var det som fångade ditt intresse för tjänsten? Låter arbetsuppgifterna roliga, ser du en möjlighet att utvecklas och lära dig någonting nytt, eller har du kanske ett specifikt intresse för just det här företaget? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och försök förmedla det till rekryteraren.

Varför är just du rätt för tjänsten?

Det här är kanske den allra viktigaste frågan du kommer få under din arbetsintervju. Oavsett om det är ett extrajobb eller ett heltidsjobb du söker behöver du kunna motivera varför du är rätt för tjänsten. Det kan vara personliga egenskaper, kompetens eller erfarenhet – det viktiga är att du tydligt berättar vad företaget vinner på att välja just dig. Utöver det kan du lyfta på vilket sätt du skulle motiveras av tjänsten och på så vis göra ett bra jobb.

Intervjufrågor

Vad behöver du utveckla hos dig själv?

Här är det viktigt att du är ärlig och ödmjuk inför dina svagheter – vi har alla utvecklingspotential. Berätta även hur du arbetar med att förbättra och utveckla dig själv inom dina svaga områden. Ett annat sätt att resonera kring dina svagheter är att fokusera på en personlig egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet. Lyfter du exempelvis att du är en viljestark person kan det kopplas till en rad positiva förmågor; att du är modig, vågar stå för din åsikt och driva igenom dina förslag. Den andra sidan av myntet skulle däremot kunna vara att du har svårt att kompromissa, vilket du under arbetsintervjun kan resonera kring.

Varför valde du din utbildningsinriktning?

Förklara bakgrunden till dina studieval. Fanns det ett intresse just då eller har ditt intresse ändrats med tiden? Hade du valt annorlunda om du gjort ditt val idag? Framhäv även vad du tycker har varit roligt och utmanande med din utbildning.

Vilka av dina tidigare erfarenheter tror du är mest relevanta för tjänsten?

Återigen är det viktigt att du utgår från vad som efterfrågas för den specifika tjänsten. Det kan vara särskilda kvalifikationer eller egenskaper, erfarenhet du kan visa upp från tidigare arbeten, specifika projekt eller kanske kunskap du fått från en utbildning eller kurs. Ge exempel och visa hur de matchar det som efterfrågas i annonsen.

Frågor om lön

Inför intervjun bör du tänka ut ditt löneanspråk för den aktuella tjänsten. Ditt löneanspråk ska spegla din yrkeskunskap och bakgrund och det är viktigt att du kan motivera ditt anspråk. Upplever du det svårt att ge ett löneanspråk, om du exempelvis är ny på arbetsmarknaden eller går in i en ny bransch, kan du först ta reda på vad marknadsläget är för den specifika tjänsten men även för den region tjänsten är placerad i.

Vi önskar dig stort lycka till på din intervju!

AW_image23_1200x600px.jpg

Ska du på arbetsintervju? Här har vi samlat fler tips inför intervjun!

Intervjutips