Rätt arbetsgivare
Söka jobb

Så hittar du rätt arbetsgivare

Vad är viktigast när du väljer arbetsgivare? Vi ställde frågan till över 6 000 young professionals och fick till svar att kollegor och arbetsmiljö är absolut viktigast, tätt följt av intressanta och utmanande arbetsuppgifter samt lön och förmåner (YPAI 2020). Men hur ska du kunna veta att arbetsgivaren lever upp till dina förväntningar innan du ens börjat jobba? Här följer 4 konkreta tips på hur du ökar chansen att hitta rätt!

1. Fundera över dina drivkrafter och värderingar

Vad som motiverar dig och vilka värderingar du tycker är viktiga, det kan bara du svara på. Att hitta arbetsgivare som matchar dig är betydligt enklare om du själv identifierat vad som är viktigt. Lägg därför tid på att verkligen lära känna dina drivkrafter och värderingar. Genom att vara medveten om dessa, och därmed vad du behöver för att trivas, kan du också lättare fatta beslut som går i linje med det.

2. Läs på om företaget

Var nyfiken – läs på om företaget på deras hemsida och spana in deras sociala medier och nyhetsrum för att få en känsla av hur företagskulturen ser ut och vad man har för vision, mission och värderingar.

3. Ställ frågor på intervjun

Likaväl som du ska svara på arbetsgivarens frågor, är intervjun också en chans för dig att ställa frågor till arbetsgivaren. Nästa gång du är på en intervju – ställ frågor om det du tycker är viktigt att veta för att kunna göra ett så bra val som möjligt. Vilka starka och svaga sidor har chefen, och hur ser hens syn på ledarskap ut? Hur ser företagskulturen ut? Och utvecklingsmöjligheterna?

4. Prata med anställda

Känner du någon på arbetsplatsen, eller har kanske en bekant som gör det? Ta kontakt med personen, boka in en fika och fråga vad hen tycker är bra och mindre bra på jobbet. Har du ingen personlig kontakt på företaget – be arbetsgivaren om referenser.

Genom att ta reda på så mycket som möjligt om arbetsgivaren ökar du chansen att hitta rätt från början. Men det är först efter att du blivit anställd och jobbat på företaget ett tag som du verkligen vet om du hittat rätt. I de fall det inte blir rätt har du lärt dig mycket på vägen. Du har förmodligen en tydligare bild över vad du vill och inte vill ha hos en framtida arbetsgivare, och därmed större chans att hitta rätt när du bestämmer dig för att leta dig vidare.

AW_image44_1200x600.jpg

Läs också: 6 tips för dig som söker jobb

Till tipsen