My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
EDI
I karriären

5 tips – så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö

Allt fler företag och organisationer inser vikten av att jobba aktivt med jämställdhet, mångfald och inkludering (EDI*). Vi bad två EDI-experter dela sina bästa tips på hur du som konsult och medarbetare kan bidra till att göra arbetsplatsen mer inkluderande.

*EDI är en förkortning för Equality, Diversity & Inclusion.

Olikheter på arbetsplatsen

På arbetsplatser samlas människor med olika personligheter, förmågor och kompetenser. Att hantera människor som skiljer sig från oss kan vara utmanande. Forskning visar dock att vi genom att omfamna varandras olikheter både kan uppnå bättre resultat och öka vårt välbefinnande.

Lars Bolling, tidigare Acting Head of Corporate Social Responsibility på Academic Work, håller med om att det är viktigt att arbeta aktivt med inkludering.

– Organisationer som främjar jämställdhet, mångfald och inkludering tenderar att vara mer kreativa, roligare och överlag bättre. Sättet vi behandlar varandra på har betydelse för hur vi upplever vår arbetsmiljö. Människor behöver bli sedda, hörda och respekterade, säger Bolling.

Jämställdhet, mångfald och inkludering är viktigt för young professionals

En nyligen genomförd studie av Boston Consulting Group visade att företag som har mer mångfald i sina team genererar 19% högre intäkter än mer homogena organisationer. Att vara inkluderande gentemot dina medarbetare förbättrar alltså inte bara ditt välbefinnande; det skapar också ekonomiska fördelar för företaget.

I samma studie såg man att mångfald och rättvisa efterfrågas i allt högre grad av unga människor på arbetsplatsen. Det har även vi sett i vår undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI), där jämställdhet och mångfald finns med bland de viktigaste faktorerna för young professionals vid valet av arbetsgivare.

Iida Nalli, Communications & Marketing Manager på Inklusiiv, anser att EDI berör oss alla då det kräver konkreta handlingar från både individer och organisationer.

– För att få till verklig förändring måste alla i hela organisationen bidra till att skapa inkluderande miljöer, säger Nalli.

EDI

Bättre prestation och ökat välbefinnande

Genom att engagera dig i EDI och bidra till en mer inkluderande arbetsmiljö, kan du som konsult skapa värde för ditt konsultföretag, men också förbättra din prestation på flera sätt, enligt Nelli.

– En inkluderande arbetsmiljö ger ökad kreativitet och innovation, och kan även leda till bättre beslutsfattande och snabbare problemlösning. Enligt en studie från Deloitte är sannolikheten att prestera högt tre gånger så stor för organisationer som etablerar inkluderande kulturer, och sannolikheten att vara innovativa och agila sex gånger så stor, säger Nalli.

Bolling delar samma uppfattning om ökad prestation;

– Människor tenderar att vara mer innovativa och prestera bättre när de arbetar i mer inkluderande och mångsidiga arbetsmiljöer. Forskning visar att mätetal för EDI ofta återfinns på de bäst fungerade arbetsplatserna, och att arbetet ofta ger snabbt och långvarigt resultat.

En annan fördel med EDI är att det leder till ökat välbefinnande på jobbet.

– Att bygga en inkluderande arbetsplats har också direkt inverkan på medarbetarnas välbefinnande. Inkluderande arbetsplatser hjälper till att främja en miljö där alla känner sig trygga att vara sig själva, och att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, säger Nalli.

Allt fler arbetsgivare och medarbetare inser vikten av att ha en inkluderande arbetsmiljö. Men det är inget som skapas av sig självt – vi behöver alla hjälpa till. Här följer 5 tips på hur du kan bidra.

Lars Bollings 5 tips för en mer inkluderande arbetsmiljö

1. Identifiera varandras styrkor och hjälp varandra att utveckla dem ytterligare. Genom att göra det kan ni utnyttja varandras kapacitet till fullo när ni arbetar tillsammans.

2. Hjälp till att en bygga miljö där samarbete belönas, och ge konkret positiv feedback till dina kollegor oftare.

3. Byt ut könsbundna ord med neutrala, såvida de inte är motiverade.

4. Behandla dina kollegor utifrån deras handlingar och inte utifrån hur de ser ut.

5. Försök att sätta dig in i andras perspektiv för att förstå vilka situationer som kan upplevas som obekväma eller ojämlika på arbetsplatsen.