My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

Tester i rekryteringsprocessen

Tester är ett vanligt inslag i livet, både under skoltiden och när du söker jobb. Och principen är densamma: ju bättre du förbereder dig, desto enklare kommer det kännas. Alla våra tjänster tillsätts genom evidensbaserad rekrytering, där vi behandlar din ansökan på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt och säkerställer att rätt kandidat får rollen. Som ett steg i rekryteringsprocessen ingår psykometriska tester, vilka gör det möjligt för oss att förstå din potential för tjänsten du söker men även för andra tjänster vi har. Här kan du läsa mer om de olika testerna och hur du klarar dem på bästa sätt!

Varför används rekryteringstester?

Att använda sig av tester vid rekrytering har blivit alltmer vanligt. Det ger rekryteraren och arbetsgivaren möjlighet att få en bild av dig som kandidat. Academic Works Group Operations Specialist Tim Knutsson förklarar:

– Fördelen med att använda tester vid rekrytering är att vi kan titta på potentialen, inte det förflutna. Erfarenhet är mindre viktigt när vi har något pålitligt att följa, som bättre förutspår framtida jobbresultat. Det innebär att en kandidat inte nödvändigtvis behöver ha "rätt" utbildning och erfarenhet för att vara intressant för drömjobbet – de kan även få det baserat på potential.

Rekryteringstester är med andra ord en chans att fånga rekryterarens uppmärksamhet – oavsett hur omfattande erfarenhet och kunskap du har sedan tidigare.

Psykometriska tester

Matrigma

Matrigma är ett test som mäter din kognitiva förmåga. Genom testet utvärderas din förmåga att ta in och lära dig ny information, hur du hanterar nya situationer samt hur snabbt du kan omsätta tidigare erfarenhet och kunskap i praktiken. Att mäta kognitiv förmåga handlar om mycket mer än att enbart mäta intelligens, vilket gör testet relevant för alla typer av roller och branscher, oavsett komplexitetsnivå. Matrigma är ett adaptivt test som går på tid och tar tolv minuter att genomföra.

MAP

MAP är ett personlighetstest som på ett objektivt sätt kartlägger din personlighet och dina beteenden i arbetslivet, samt hjälper dig identifiera såväl din potential som dina utvecklingsområden. Testet baseras på femfaktormodellen, den mest empiriskt understödda teorin för att beskriva personlighet. MAP går inte på tid men tar oftast omkring 20 minuter att genomföra.

Arbetstester

I vissa processer där det krävs specifik kompetens kan det även förekomma arbetstester. Vi genomför arbetstester när vi rekryterar till roller inom teknik, ekonomi och IT. Om det förkommer arbetstester i en process där du är aktuell får du mer detaljerad information om vilket test det gäller, varför vi har med just det specifika testet, hur det går till och när i processen det ska genomföras.

När genomför du testerna?

När under rekryteringen du genomför testerna beror på hur den specifika rekryteringsprocessen för tjänsten du söker är uppbyggd. I de flesta fall genomförs MAP- och Matrigma-testerna som ett andra steg i rekryteringsprocessen, efter att vi har screenat din ansökan för att säkerställa att du uppfyller minimikraven. Arbetstester sker oftast senare i processen, men det beror även här på den specifika rekryteringsprocessen. Hör av dig till ansvarig rekryterare för mer specifik information!

Praktisk information vid genomförandet av MAP och Matrigma

MAP och Matrigma utförs med störst fördel på en dator och vid en tid och plats där du kan sitta fokuserat och ha stabil internetuppkoppling. Efter avslutat test får du ta del av testresultat i en övergripande rapport. Specifika resultat delges inte. Det går inte heller att få svar på de specifika uppgifterna som gjorts i Matrigma. Återkoppling på om du går vidare i rekryteringsprocessen ges vid senare tillfälle av ansvarig rekryterare. Du kommer själv kunna välja om du vill att dina testresultat ska gå att återanvända för framtida tjänster du söker hos oss.

Hur tolkar vi resultaten av MAP och Matrigma?

Bedömningen av det totala testresultatet beror på vilken tjänst du söker. Vi tolkar ditt resultat utifrån hur väl det matchar vad som efterfrågas för den aktuella tjänsten.

Tolkning av Matrigma – test av kognitiv förmåga

Eftersom Matrigma är relevant att mäta för alla roller och branscher, oavsett komplexitetsnivå, behöver du genomföra testet oavsett om du söker en tjänst som kundtjänstmedarbetare eller systemutvecklare. Vikten av ditt resultat kan därmed variera beroende på vilken komplexitetsgrad rollen har.

Tolkning av MAP – personlighetstest

Tolkningen av ditt resultat är helt beroende på vilken tjänst du söker. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” svar på frågorna du besvarar i testet. Ditt resultat matchas mot de beteenden som är viktiga att besitta för att prestera i rollen.

Skapa rätt grund

Se till att ge dig själv bästa möjliga förutsättning inför testerna. Med några grundläggande förberedelser får du ett bra försprång!

En grundregel är att se till att du får en god natts sömn: trötthet är inte din vän i de här sammanhangen.

Om du får välja tid för testet bör du satsa på första tillgängliga tillfälle. Det kan vara frestande att be om en tid senare under dagen för att kunna förbereda dig lite extra. Men tänk på att det ofta är svårt att minnas information du tar till dig samma dag som själva testet. Se istället till att sova ordentligt, äta en rejäl frukost och ta dig an uppgiften medan du fortfarande har energi och orkar vara effektiv.

Hur hanterar ni mina personuppgifter i samband med testerna?

I samband med att du genomför tester i Assessios plattform får du ge samtycke att dina personuppgifter behandlas i syfte att bedöma dig vid en rekryteringsprocess eller kompetensbedömning. De personuppgifter som kan komma att användas är dina svar och resultaten av de tester du genomför, analyser av resultaten och andra uppgifter du lämnar till oss (t.ex. namn, epost och nuvarande befattning). Dina testresultat sparas i enlighet med GDPR i två år och kan när som helst raderas om du vill det. Du hittar mer information om hur Academic Work behandlar personuppgifter här.

Påverkas jag negativt vid genomförandet av testerna om jag har dyslexi?

Personlighetstestet MAP går inte på tid, vilket gör att du i lugn och ro kan läsa om frågan flera gånger eller be någon utomstående om hjälp att läsa upp frågan.

Instruktionerna för testet i kognitiv förmåga, Matrigma, är verbala och du får ta så lång tid på dig som du känner att du behöver eller be någon utomstående om hjälp för att få instruktionerna upplästa. Själva testet går på tid och består av figurer som du ska placera rätt i förhållande till varandra.

Påverkas jag negativt vid genomförandet av testerna om jag har ADHD?

Det saknas evidens för att personer med en ADHD-diagnos skulle prestera sämre. Testerna är ett viktigt verktyg för att motverka diskriminering. Det finns studier som visar att en kandidat med ett icke svenskklingande namn har 80% högre chans att gå vidare i en rekryteringsprocess där kandidaterna screenas med hjälp av tester, jämfört med en mer traditionell process. Men med det sagt bör vi självklart ta hänsyn till att vi idag inte vet tillräckligt mycket om kopplingen till ADHD.

Känner du dig fortfarande osäker på att göra testerna efter att ha läst detta? Kontakta gärna ansvarig rekryterare.