My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

Tester i rekryteringsprocessen

Tester är ett vanligt inslag i livet, både under skoltiden och när du söker jobb. Och principen är densamma: ju bättre du förbereder dig, desto enklare kommer det kännas. Alla våra tjänster tillsätts genom evidensbaserad rekrytering, där vi behandlar din ansökan på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt och säkerställer att rätt kandidat får rollen. Som ett steg i rekryteringsprocessen ingår psykometriska tester, vilka gör det möjligt för oss att förstå din potential för tjänsten du söker men även för andra tjänster vi har. Här kan du läsa mer om de olika testerna och hur du klarar dem på bästa sätt!

Varför används rekryteringstester?

Att använda sig av tester vid rekrytering har blivit alltmer vanligt. Det ger rekryteraren och arbetsgivaren möjlighet att få en bild av dig som kandidat. Academic Works Group Operations Specialist Tim Knutsson förklarar:

– Fördelen med att använda tester vid rekrytering är att vi kan titta på potentialen, inte det förflutna. Erfarenhet är mindre viktigt när vi har något pålitligt att följa, som bättre förutspår framtida jobbresultat. Det innebär att en kandidat inte nödvändigtvis behöver ha "rätt" utbildning och erfarenhet för att vara intressant för drömjobbet – de kan även få det baserat på potential.

Rekryteringstester är med andra ord en chans att fånga rekryterarens uppmärksamhet – oavsett hur omfattande erfarenhet och kunskap du har sedan tidigare.

Psykometriska tester

Personlighetstestet

Det adaptiva personlighetstestet via Alva Labs baseras på femfaktormodellen, vilket är den mest robusta och vedertagna modellen i världen kopplat till personlighet. Inom femfaktormodellen finns fem huvuddrag på personlighet som alla människor besitter, men i olika utsträckning: Målmedvetenhet, Vänlighet, Extraversion, Öppenhet och Emotionell Stabilitet. Testet tar endast cirka 15 minuter att genomföra och är designat för en god kandidat- och användarupplevelse.

Logiktestet

Alva Labs logiktest mäter en kandidats problemlösningsförmåga och anpassningsförmåga, vilket är starkt kopplat till arbetsprestation. Testet tar cirka 15 minuter att genomföra och anpassar sig efter kandidatens svar, vilket gör det till ett av de mest effektiva och exakta testen för logisk förmåga som också är vetenskapligt bevisat att förutsäga framtida arbetsprestation. Alva Labs logiktest är utformat för att minimera testångest och ge en positiv kandidatupplevelse.

Arbetstester

I vissa processer där det krävs specifik kompetens kan det även förekomma arbetstester. Vi genomför arbetstester när vi rekryterar till roller inom teknik, ekonomi och IT. Om det förkommer arbetstester i en process där du är aktuell får du mer detaljerad information om vilket test det gäller, varför vi har med just det specifika testet, hur det går till och när i processen det ska genomföras.

När genomför du testerna?

När under rekryteringen du genomför testerna beror på hur den specifika rekryteringsprocessen för tjänsten du söker är uppbyggd. I de flesta fall genomförs personlighets- och logiktesterna som ett andra steg i rekryteringsprocessen, efter att vi har screenat din ansökan för att säkerställa att du uppfyller minimikraven. Arbetstester sker oftast senare i processen, men det beror även här på den specifika rekryteringsprocessen. Hör av dig till ansvarig rekryterare för mer specifik information!

Praktisk information vid genomförandet av MAP och Matrigma

Testerna utförs med störst fördel på en dator och vid en tid och plats där du kan sitta fokuserat och ha stabil internetuppkoppling. Efter avslutat test får du ta del av testresultat i en övergripande rapport. Specifika resultat delges inte. Det går inte heller att få svar på de specifika uppgifterna som gjorts i logiktestet. Återkoppling på om du går vidare i rekryteringsprocessen ges vid senare tillfälle av ansvarig rekryterare. Du kommer själv kunna välja om du vill att dina testresultat ska gå att återanvända för framtida tjänster du söker hos oss eller hos andra företag som också använder Alva Labs som testleverantör.

Hur tolkar vi resultaten av personlighets- och logiktesterna?

Bedömningen av det totala testresultatet beror på vilken tjänst du söker. Vi tolkar ditt resultat utifrån hur väl det matchar vad som efterfrågas för den aktuella tjänsten.

Tolkning av logiktestet

Eftersom logiktestet är relevant att mäta för alla roller och branscher, oavsett komplexitetsnivå, behöver du genomföra testet oavsett om du söker en tjänst som kundtjänstmedarbetare eller systemutvecklare. Vikten av ditt resultat kan däremot variera beroende på vilken komplexitetsgrad rollen har.

Tolkning av personlighetstestet

Tolkningen av ditt resultat är helt beroende på vilken tjänst du söker. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” svar på frågorna du besvarar i testet. Ditt resultat matchas mot de personlighetsdrag som är viktiga att besitta för att prestera i rollen.

Skapa rätt grund

Se till att ge dig själv bästa möjliga förutsättning inför testerna. Med några grundläggande förberedelser får du ett bra försprång!

En grundregel är att se till att du får en god natts sömn: trötthet är inte din vän i de här sammanhangen.

Om du får välja tid för testet bör du satsa på första tillgängliga tillfälle. Det kan vara frestande att be om en tid senare under dagen för att kunna förbereda dig lite extra. Men tänk på att det ofta är svårt att minnas information du tar till dig samma dag som själva testet. Se istället till att sova ordentligt, äta en rejäl frukost och ta dig an uppgiften medan du fortfarande har energi och orkar vara effektiv.

Hur hanterar ni mina personuppgifter i samband med testerna?

I samband med att du genomför tester i Alva Labs plattform får du ge samtycke att dina personuppgifter behandlas i syfte att bedöma dig vid en rekryteringsprocess eller personlighets- och logikbedömning. De personuppgifter som kan komma att användas är dina svar och resultaten av de tester du genomför, analyser av resultaten och andra uppgifter du lämnar till oss (t.ex. namn, epost och nuvarande befattning). Dina testresultat sparas i enlighet med GDPR i två år och kan när som helst raderas om du vill det. Du hittar mer information om hur Academic Work behandlar personuppgifter här.

Påverkas jag negativt vid genomförandet av testerna om jag har dyslexi?

Personlighetstestet går inte på tid, vilket gör att du i lugn och ro kan läsa om frågan flera gånger eller be någon utomstående om hjälp att läsa upp frågan.

Instruktionerna för testet i logisk förmåga är verbala och du får ta så lång tid på dig som du känner att du behöver eller be någon utomstående om hjälp för att få instruktionerna upplästa. Själva testet går på tid och du har 2 minuter på dig att lösa respektive uppgift, där emellan går det bra att ta så många och långa pauser du behöver då du kan pausa testet. Uppgifterna i testet består av figurer som du ska placera rätt i förhållande till varandra.

Påverkas jag negativt vid genomförandet av testerna om jag har ADHD?

Det saknas evidens för att personer med en ADHD-diagnos skulle prestera sämre. Testerna är ett viktigt verktyg för att motverka diskriminering. Det finns studier som visar att en kandidat med ett icke svenskklingande namn har 80% högre chans att gå vidare i en rekryteringsprocess där kandidaterna screenas med hjälp av tester, jämfört med en mer traditionell process. Men med det sagt bör vi självklart ta hänsyn till att vi idag inte vet tillräckligt mycket om kopplingen till ADHD.

Känner du dig fortfarande osäker på att göra testerna efter att ha läst detta? Kontakta gärna ansvarig rekryterare.