My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
intervjuguide
Rekrytera personal

Intervjuguide: 3 intervjutekniker – vilken väljer du?

Att intervjun är ett av de absolut viktigaste stegen i en urvalsprocess håller nog de flesta med om. Men beroende på vilken intervjuteknik du väljer för intervjun har du också olika utgångspunkt för att hitta den du söker. Här är vår intervjuguide med tre olika tekniker, som precis som allt annat har sina fördelar och nackdelar.

1. Ostrukturerad intervju – att lita på magkänslan

En ostrukturerad intervjuteknik är precis vad det låter som. Det vill säga – utgå ifrån ett blankt papper där kandidaten styr samtalet.

Fördelar

Oftast blir det ett avslappnat och intressant samtal mellan dig och kandidaten.Nackdelar

Om din ambition är att undersöka om kandidaten är rätt för tjänsten och lever upp till de krav ni ställer kommer troligen många frågor kvarstå efter er intervju. Och då är risken att magkänslan får alltför stort spelrum.

2. Semistrukturerad intervju – samtal som ger bedömningsunderlag

I den här metoden är frågorna förutbestämda och alla frågor ställs till samtliga kandidater, i samma följd. Du väljer själv följdfrågor utifrån det som kandidaten berättar och inte utifrån det du vill att kandidaten ska berätta om. Alla kandidater får alltså samma huvudfrågor, vilket gör att alla behandlas lika och du får bedömningsunderlag – samtidigt som intervjun till viss del formas utifrån kandidatens svar.

Nackdelar

Det gäller att hela tiden ha stenkoll på kandidatens kompetenser och de erfarenheter du vill veta mer om under intervjun. Det är viktigt att ni inte snöar in er på någonting (utifrån kandidatens svar), som i efterhand upplevs orelevant när du ska jämföra de kandidater du träffat.

Fördelar

Den här formen får ofta kandidaten att känna sig trygg och intervjun upplevs som ett samtal, snarare än ett ”förhör”. Men den röda tråden och frågebatteriet gör ändå att intervjun upplevs seriös och professionell.

3. Strukturerad intervju – manusstyrd dialog

En strukturerad intervju är strukturerad i alla sina delar. Alla frågorna är bestämda i förväg. Dina bedömningar är strukturerade i förväg, med hjälp av bedömningsskalor och checklistor. Du ställer exakt samma frågor och följdfrågor till alla kandidater.

Fördelar

En strukturerad intervju ger en hög träffsäkerhet i bedömningen. Det är väldigt lätt att jämföra de kandidater som du träffat eftersom de svarat på exakt samma frågor.

Nackdelar

Eftersom metoden innebär att samtalet följer en tydlig, förutbestämd struktur så kan det upplevs ganska opersonligt. Det ställer också höga krav på den som intervjuar. Alla frågor ska vara nedskrivna och du måste vara väl förberedd på ditt intervjumanus.

Så tänker vi på Academic Work

Vi jobbar med komptensbaserad bemanning och rekrytering, helt enkelt därför att det är den metod som har bäst stöd i forskningen. Det innebär att de kompetenser som är viktiga för rollen som intervjun gäller plockas ut och frågor kring dem utgör sedan en stor del av intervjun. Våra intervjuer är semistrukturerade till sin form och vi fokuserar på tidigare erfarenheter och konkreta exempel snarare än hypotetiska scenarion.