CSR och miljö på Academic Work

För oss är det viktigt att ta ansvar när det gäller påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. Vi har valt att fokusera en stor del av vårt sociala engagemang till Response Network, en organisation som är verksamma i södra Zambia. Vårt CSR-arbete är också lokalt, tillexempel i form av vårt Job preparation program. När det kommer till vårt miljöarbete arbetar vi proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan genom att både ha ett miljömässigt tänkande i våra processer och dagliga arbete. Läs mer om vårt CSR- och miljöarbete nedan.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning

Varför CSR? Corporate Social Responsibility – eller förkortningen CSR som det ofta kallas – handlar om att som organisation ta ansvar för vår påverkan på samhället och omgivningen.

”Academic Work har höga ambitioner när det kommer till CSR. Vi vill inte bara vara framgångsrika i våra affärer - vi vill också vara ett företag som gör gott ur ett större perspektiv. Det känns viktigt för oss att leva upp till de krav och standarder som finns, och känna att vi lyckas även vad gäller CSR.”

Johan Skarborg, koncern-VD

Vårt miljöarbete

Vi har i vårt miljöarbete valt att lägga störst vikt vid klimatsmarta inköp och transporter, energibesparande åtgärder och avfallssortering eftersom det är främst i de områdena som vi har störst inverkan på miljön. Vi arbetar hela tiden med våra miljömål, som vi följer upp och utvärderar två gånger om året. Du kan läsa mer om miljömålen i vår hållbarhetsredovisning.

Vi följer självklart gällande miljölagstiftning liksom krav och standarder inom miljöområdet men har som mål att överträffa dessa. Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det hjälper oss att ständigt bli duktigare på att tänka grönt. För oss är det viktigt att vara en förebild för våra anställda, ägare, myndigheter, kunder, konsulter, kandidater, leverantörer och andra intressenter när det gäller miljö och hållbarhet.

Hållbarhetsredovisning 2020
Hållbarhetsredovisning 2019
Hållbarhetsredovisning 2018
Hållbarhetsredovisning 2017

Arbetet med miljö i praktiken

  • Vi använder enbart grön el på våra kontor och har rörelsesensorer som styr belysningen.
  • Vi åker helst kollektivtrafik till våra möten och prioriterar tåg framför flyg- och bilresor.
  • Vi har under de senaste åren lyckats minska pappersförbrukning trots att vi blir fler medarbetare genom att bland annat i stor utsträckning skicka fakturor på elektronisk väg.
  • Vi har lånecyklar på alla kontor och ger våra medarbetare gratis en cykelreparation av sina egna cyklar en gång om året.
  • Våra städbolag arbetar med mer miljövänliga produkter eftersom vi ställer hårda krav på alla våra leverantörer.
  • Vi har en obligatorisk miljöutbildning om året för alla medarbetare.
  • Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det håller oss i framkant och hjälper oss att ständigt förbättra hur vi jobbar.

Vi klimatkompenserar

Att ta ansvar för vår planet är en viktig del i att driva ett företag, oavsett om vi befinner oss i en högkonjunktur eller lågkonjunktur. På samma sätt som vi kompenserar våra anställda för det jobb de gör, måste vi även kompensera för de avtryck vi lämnar på vår miljö. Vi arbetar med att kartlägga hur vår verksamhet påverkar miljön – och även om vi inte har all data för att fullt ut förstå detta har vi börjat klimatkompensera de utsläpp vi redan nu kan härleda. Klimatkompensation är en självklarhet för oss och vi jobbar aktivt för att tänka grönt. Läs mer om vårt miljöarbete i vår hållbarhetsrapport!

Ladda ner hållbarhetsrapport

Vårt engagemang i Zambia

Sedan 2004 har vi skänkt en procent av vår vinst till skolprojekten i Zambia, något vi kallar The one percent movement. Övertid har detta bidragit till byggnationen av drygt 50 skolor och gett skolgång till tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. I sin tur är det byborna själva som driver projekten och bygger sin skola, vilket fungerar som hjälp till självhjälp.

Läs mer om vårt engagemang i Zambia

Job preparation program

Vi vet att arbetsplatsen spelar en central och viktig roll för att vi människor ska känna tillhörighet. Idag tar det dock lång tid för nyanlända att etablera sig i Sverige. Därför är vi på Academic Work stolta över att få presentera ett initiativ som vi hoppas kunna bidra till ökad integration och få fler ut på arbetsmarknaden. Job preparation program (JPP) är ett jobbförberedande program som riktar sig till nyanlända och utrikesfödda akademiker, som ännu inte har något jobb.

Läs mer om Job preparation program

Ekonomiskt och socialt ansvar

Vårt engagemang och arbete med CSR-frågor ska genomsyra vårt dagliga arbete. Ekonomiskt ansvar tar vi genom att följa både etiska och rättsliga riktlinjer när vi driver våra affärer, dels när det gäller valet av underleverantörer men också genom att driva trygga ekonomiska affärer som kan ge utdelning till våra aktieägare. I det sociala ansvaret ingår bland mycket annat att säkerställa att våra anställda är nöjda och mår bra, samt att undvika all form av diskriminering på arbetsplatsen.

Tipsa en vän!