My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
CSR och miljö

Ett hållbart samhälle börjar med oss människor

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar.

Människor med rätt kompetens har potential att skapa långtgående, positiv förändring. Som experter inom rekrytering och kompetensutveckling hjälper vi människor och företag att uppfylla deras fulla potential och skapa en mer hållbar värld.

PEOPLE

Skapa möjlighet för

människor att växa


För att lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle behövs människor med rätt kompetens. Människor med meningsfulla och inspirerande jobb, som kan driva förändring. Vi är fast beslutna att lyfta fram den potential som finns inom oss alla. På så sätt kan vi göra en bestående skillnad i människors liv, och skapa en positiv inverkan på människan, miljön och samhället. Vår ambition är att alla våra medarbetare ska känna glädje över sina jobb, och hjälpa dem förverkliga sin fulla potential. Vi strävar efter att vara den främsta karriärpartnern för karriärskiftare samt studenter och akademiker i början av karriären.

enter image description here

På så sätt säkerställer vi att människor med olika bakgrund får samma möjligheter. Men vårt engagemang för människor stannar inte där. Genom att stödja olika typer av initiativ som berikar samhället, till exempel pro bono-arbete, donationer och volontärarbete, kan vi skapa utvecklingsmöjlighet för människor i andra delar av samhället och världen.

Ta reda på hur våra medarbetare hjälper flickor i Zambia till utbildning och en ljusare framtid.

enter image description here Genom mångfald berikar vi Academic Work och dess systerbolag, och skapar nya sätt för vår verksamhet och våra medarbetare att utvecklas. Det ger även möjlighet att skapa en hälsosammare arbetsmiljö som välkomnar olika perspektiv och främjar nya idéer. Vi mäter mångfalden genom att samla in uppgifter om våra medarbetares kön och etnicitet.

SOCIETY

Accelerera

övergången till

ett hållbart samhälle


Kompetensbrist är ett av de största hindren för övergången till ett hållbart samhälle, och idag saknas den kompetens som är nödvändig för att driva den tekniska utvecklingen framåt. Genom Academic Work Academy möjliggör vi för människor med rätt inställning, motivation och förmåga att skifta karriär. Dessutom arbetar vi med evidensbaserad rekrytering - en metod där vi utmanar det traditionella sättet att rekrytera genom att bedöma kandidater utifrån en objektiv, datadriven och rättvis process, och där vi fokuserar på kandidaternas potential snarare än erfarenhet. Att erbjuda kandidater som ofta förbises av irrelevanta skäl möjligheten att byta karriär och förbli relevanta på en dynamisk arbetsmarknad, är avgörande för övergången till ett hållbart samhälle.

enter image description here

Vi har även skapat en hållbarhetsutbildning, Hållbarhetsacceleratorn, för alla våra konsulter och medarbetare på Academic Work. Genom att utbilda våra konsulter inom hållbarhet innan de startar sina uppdrag har vi möjlighet att påverka våra kundföretag samt deras arbetsplats och kultur på ett positivt sätt. Utbildningssatsningen har redan påbörjats i Sverige, och vi räknar med att cirka 5 000 personer kommer att delta i utbildningen. Vi hoppas kunna erbjuda utbildningen till medarbetare i andra länder inom en snar framtid.

enter image description here

engagemang i Zambia

Vårt engagemang

i Zambia

Sedan 2004 har vi skänkt en procent av vår vinst till skolprojekten i Zambia, något vi kallar The one percent movement. Över tid har detta bidragit till byggnationen av drygt 50 skolor och gett skolgång till tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. I sin tur är det byborna själva som driver projekten och bygger sin skola, vilket fungerar som hjälp till självhjälp.

PLANET

Bli ett klimatpositivt

företag


Att vara koldioxidneutral är inte längre tillräckligt - vårt mål är att bli ett klimatpositivt företag. Genom att integrera hållbarhet som en nyckelfråga i vår verksamhet tar vi vårt ansvar och bidrar till att skydda vår planet. Det uppnår vi bland annat genom att utbilda våra medarbetare inom hållbarhet och skapa medvetenhet inom området, påverka och utmana beteenden och normer samt skapa mer hållbara policies.

Att vara ett klimatpositivt företag innebär att eliminera mer koldioxid från atmosfären än vi skapar och därmed ha en positiv, snarare än negativ, inverkan på miljön.

enter image description here

Sedan slutet av 2023 har vi kompenserat för alla våra tidigare kända koldioxidutsläpp sedan Academic Work grundades 1998, genom partnerskap med Siaya Cookstoves i Kenya, Nakau REDD+ i Fiji och CommuniTree i Nicaragua. Dessa tre organisationer arbetar för att minska efterfrågan på ved, bevara skog och återplantera utarmade skogsområden. Det finns alltid mer vi kan göra för att skydda vår planet, och vi är fast beslutna att bidra med det vi kan.

CSR och miljö

Hållbarhetsrapport

2023

Ta del av Akinds hållbarhetsrapport och lär dig mer om vilka olika initiativ vi och våra systerbolag tar för att skapa en mer hållbar framtid.

Vi är anslutna till

Science Based Target

initiative

Som en del av vår hållbarhetsstrategi, har vi anslutit oss till Science Based Targets initiative. Genom att gå med i initiativet ser vi fram emot att kunna bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
Läs mer om initiativet och våra mål här!

Lokala initiativ


Läxhjälpen

Under 10 års tid har Academic Work stöttat organisationen Internationella Bekantskaper med deras läxhjälpsverksamhet i Rinkeby. Veckovis åker 2–4 medarbetare från Academic Work ut till skolan och läser läxor med eleverna på skolan.

Flera av eleverna på skolan har av olika anledningar behov av stöttning med skolarbetet – ett exempel på en sådan anledning kan vara att föräldrarna inte själva talar svenska. För många barn är denna hjälp en förutsättning för att klara skolgången.

Academic Work tror på kraften i små handlingar och vill verka för lika möjligheter till utbildning. Läxhjälpsprogrammet utmärker sig för sin betydande inverkan trots liten investering tidsmässigt. Med enkla medel erbjuds medarbetare att engagera sig och bidra till en positiv utveckling i sitt närområde.

Tillväxt Stockholm

Projektet Tillväxt Botkyrka syftar till att skapa 1000 nya arbetstillfällen på fem år i Botkyrka, en förort utanför Stockholm med hög arbetslöshet och många nyanlända till Sverige. Academic Work stödjer detta genom pro bono-engagemang och erbjuder expertis inom områden som ledarskap, rekrytering, företagsutveckling och jobbsökningsfärdigheter.

Målet är att främja integration och minska arbetslösheten inom Botkyrka genom att ge små lokala företag möjlighet till kostnadsfri företagsutveckling och koppla dem till investerare. Initiativet kommer att skapa en positiv effekt på arbetsmarknaden och gör skillnad för både arbetssökande och entreprenörer i området. Projektet startade i juni 2018 och hittills har projektet skapat cirka 250 nya arbetstillfällen vilket överträffande målen som låg på 100 arbetstillfällen, samt påverkade både arbetssökande och företagare positivt. Cirka 70 procent av de sysselsatta har utländsk bakgrund där hälften av dem kommer från arbetslösheten.

Academic Work bidrar med workshops, kunskapsdelning och stöd i rekryteringsprocessen. En inspirerande insats som visar hur engagemang och expertis kan göra verklig skillnad.

Rädda Barnen

Academic Work Malmö samarbetar näst intill pro bono med Rädda Barnen, en ideell organisation som verkar för barns rättigheter och intressen över hela världen. Malmökontoret stöder ett projekt kallat "Barn till hav och skog" som syftar till att hjälpa barn i socioekonomiskt sårbara områden i staden, som Rosengard, Södra Innerstaden och Holma/Krogsbeck, att uppleva nya platser och aktiviteter samt träffa nya människor under sommarlovet.

För att projektet ska fungera smidigt behöver de 15 aktivitetsledare för att organisera dessa resor, ta hand om barnen och agera som förebilder. Academic Work Malmö stöttar Rädda Barnen i rekryteringsprocessen genom annonsering, selektering och intervjuer.

Circular Monday

Circular Monday är ett internationellt initiativ som infaller i november, mer specifikt måndagen innan Black Friday. Dagen är instiftad för att främja cirkulär konsumtion och hållbarhet samt motverka köphetsen som oftast förekommer på Black Friday. Denna dag uppmuntras Academic Works anställda att delta i aktiviteter som klädutbyte och återanvändning för att minska textilavfall och främja ansvarsfull konsumtion.

Genom att samarbeta med organisationer som Sellpy, möjliggör företaget en miljövänligare approach till modekonsumtion och stödjer samtidigt välgörenhet genom försäljning av begagnade kläder. Kollegorna på Academic Work får möjlighet att delta i klädutbyte och återanvändningsaktiviteter på kontoren runt om i Sverige. Genom att främja cirkulära konsumtionsmönster skapar företaget en positiv inverkan på miljön, samtidigt som det ger de anställda chansen att engagera sig i hållbarhetsinitiativ. Det skapar en kultur av socialt ansvar och hållbarhet inom Academic Work och initiativet har nu genomförts på Circular Monday både 2022 och 2023.

För oss innebär Circular Monday möjligheten att minska sitt koldioxidavtryck och vattenförbrukning genom återanvändning och förlängd livslängd på kläder. Genom att involvera anställda i dessa initiativ stärks företagets rykte som en organisation engagerad i hållbarhetsfrågor. Dessutom, genom att samarbeta med Sellpy och kanalisera intäkterna från försäljningen till välgörenhet, skapar företaget en positiv samhällspåverkan. "Circular Monday" blir således en möjlighet för företaget att göra skillnad för både miljön och lokala samhällen samtidigt som det stärker teamkänslan och engagemanget bland de anställda.

My Dream Now

Under läsåret 2023/2024 är Academic Work partners med My Dream Now, ett idéburet företag vars vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Tillsammans med My Dream Now har Academic Work i Stockholm och Uppsala arrangerat ett flertal studiebesök där våra medarbetare fått chansen att berätta om sina karriärvägar, dela kunskap om arbetsmarknaden, inspirera eleverna till de olika möjligheter som finns efter avslutade studier och engagera eleverna i olika typer av workshops.

Utöver detta har fyra medarbetare tagit sig an uppdraget som klasscoach, där de besöker varsin klass vid 3–4 tillfällen per läsår. Träffarna har olika teman och syftar till att skapa inspirerande möten mellan skola och arbetsliv.

Ta del av alla våra hållbarhetsrapporter härexpand_more