My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
CSR och miljö

CSR old page

And we are in the people business.

Människor med rätt kompetens har potential att skapa långtgående, positiv förändring. Som experter inom rekrytering och kompetensutveckling hjälper vi människor och företag att uppfylla deras fulla potential och skapa en mer hållbar värld.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Vi vill vara en förebild för andra

Corporate Social Responsibility – eller förkortningen CSR som det ofta kallas – handlar om att som organisation ta ansvar för vår påverkan på samhället och omgivningen. För att uppnå våra miljömål har vi utvecklat en hållbarhetsstrategi som bygger på tre grundpelare: People & Society, Planet samt Sustainable Business. De här grundpelarna löper som en röd tråd genom alla våra processer, och påverkar såväl vårt dagliga arbete som våra handlingar och beslut.

”Academic Work har höga ambitioner när det kommer till CSR. Vi vill inte bara vara framgångsrika i våra affärer - vi vill också vara ett företag som gör gott ur ett större perspektiv. Det känns viktigt för oss att leva upp till de krav och standarder som finns, och känna att vi lyckas även vad gäller CSR.”

Johan Skarborg, koncern-VD

Så minimerar vi våra utsläpp

Vi letar alltid efter hållbara sätt att minska våra utsläpp. Vi har i vårt miljöarbete valt att lägga stor vikt vid klimatsmarta transporter, för att minska utsläppen kopplat till de resor vi gör. Vi har även en nollvision när det kommer till pappersförbrukning och har som mål att kartlägga utsläppen i hela vår leveranskedja. För oss är det även viktigt att vår tillväxt är hållbar och teknik- och innovationsdriven. Vi arbetar hela tiden med våra miljömål, som vi följer upp och utvärderar kvartalsvis.

Hållbarhet i konsulterbjudandet

Vi vill göra vår del för att accelerera transformationen till ett mer hållbart samhälle, och här ser vi våra konsulter som den absolut viktigaste resursen. Vi har, tillsammans med vårt systerbolag Brights och den krediterade hållbarhetsexperten Mattias Goldmann, tagit fram en digital utbildning som behandlar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi ser detta som en värdefull kompetens att erbjuda, inte enbart till våra konsulter utan även till våra kunder som en del i deras hållbarhetsarbete.

klimatkompensation

Vi klimatkompenserar

Att ta ansvar för vår planet är en viktig del i att driva ett företag, oavsett om vi befinner oss i en högkonjunktur eller lågkonjunktur. På samma sätt som vi kompenserar våra anställda för det jobb de gör, måste vi även kompensera för de avtryck vi lämnar på vår miljö. Vi arbetar med att kartlägga hur vår verksamhet påverkar miljön – och även om vi inte har all data för att fullt ut förstå detta har vi börjat klimatkompensera de utsläpp vi redan nu kan härleda. Klimatkompensation är en självklarhet för oss och vi jobbar aktivt för att tänka grönt.

Arbetet med miljö i praktiken

  • Vi använder enbart el från förnybara källor på våra kontor och har rörelsesensorer som styr belysningen.
  • Vi åker helst kollektivtrafik till våra möten och prioriterar tåg framför flyg- och bilresor.
  • Vi har under de senaste åren lyckats minska pappersförbrukning trots att vi blir fler medarbetare genom att bland annat i stor utsträckning skicka fakturor på elektronisk väg.
  • Vi har lånecyklar på alla kontor och ger våra medarbetare gratis en cykelreparation av sina egna cyklar en gång om året.
  • Våra städbolag arbetar med mer miljövänliga produkter eftersom vi ställer hårda krav på alla våra leverantörer.
  • Vi har en obligatorisk miljöutbildning om året för alla medarbetare.
  • Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det håller oss i framkant och hjälper oss att ständigt förbättra hur vi jobbar.

Vi följer självklart gällande miljölagstiftning liksom krav och standarder inom miljöområdet men har som mål att överträffa dessa. Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det hjälper oss att ständigt bli duktigare på att tänka grönt. För oss är det viktigt att vara en förebild för våra anställda, ägare, myndigheter, kunder, konsulter, kandidater, leverantörer och andra intressenter när det gäller miljö och hållbarhet.

Ta del av alla våra hållbarhetsrapporter härexpand_more

En hållbar och dynamisk arbetsmarknad

Vi vill vara en arbetsplats som skapar värde och tillhörighet. För oss är det viktigt att varje medarbetare får möjlighet att växa och utmanas och att alla har samma förutsättningar och behandlas lika – oavsett roll eller bakgrund. Rättvisa arbetsvillkor är en självklarhet för oss. Genom vårt arbete vill vi vara en förebild för andra, där vi delar våra erfarenheter och skapar medvetenhet.

Vårt engagemang i Zambia

Vårt engagemang i Zambia

Sedan 2004 har vi skänkt en procent av vår vinst till skolprojekten i Zambia, något vi kallar The one percent movement. Övertid har detta bidragit till byggnationen av drygt 50 skolor och gett skolgång till tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. I sin tur är det byborna själva som driver projekten och bygger sin skola, vilket fungerar som hjälp till självhjälp.