My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
medarbetarsamtal
Rekrytera personal

Medarbetarsamtal – hur ofta och varför?

Regelbundna medarbetarsamtal ökar förutsättningarna för att du som chef både på kort och lång sikt ska kunna motivera dina medarbetare. Men hur ofta bör det ske och vad ska ni egentligen prata om? Så här tänker vi på Academic Work kring medarbetarsamtal.

Varför ska vi ha medarbetarsamtal?

Regelbundna samtal ökar förutsättningarna för att du som chef både på kort och lång sikt ska kunna motivera dina medarbetare. Det är ett sätt att säkerställa att medarbetaren förstår vart företaget är på väg, vilka målsättningar företaget har och hur medarbetaren bidrar till det stora hela, vilket också visat sig vara motivationshöjande. Det ger dig även möjlighet att tidigt fånga upp eventuella problem som råder på arbetsplatsen.

Verksamheten är beroende av medarbetarnas insatser, och det är din uppgift att locka fram det bästa hos dem. Det gör du bland annat genom att sätta och följa upp individuella mål, fånga upp värdefulla insikter och idéer, justera målen utifrån aktuella förutsättningar och återkoppla.

Hur ofta bör vi ha medarbetarsamtal?

För att du som ledare ska kunna stötta dina medarbetare, garantera att de trivs eller utmana dem, behöver ni träffas one-to-one löpande – inte bara en gång per år som tyvärr är vanligt förekommande. Gör dialogen till en naturlig del av er vardag!

På Academic Work har interna medarbetare inbokade samtal med närmaste chef en gång i månaden. Det finns såklart ingen regel som säger hur ofta medarbetare och chef bör ses, det viktiga är att det sker regelbundet

Tips för dig som chef! Boka in återkommande möten med din medarbetare i kalendern.

Vad ska vi prata om på medarbetarsamtalet?

Vi på Academic Work tycker att du som ledare under medarbetarsamtalet bör fokusera lika delar på hur medarbetaren mår som hur det går. Det är viktigt att medarbetaren får tid att delge sina tankar kring det dagliga arbetet – din förståelse för vad hen gör om dagarna ökar och du har möjlighet att ge feedback. Skriv ner det som sägs under samtalet, exempelvis olika typer av mål som ska uppnås, och var noga med att följa upp det ni diskuterar.

Tips för dig som chef! Feedback går åt två håll. För att du ska kunna vara en bra chef och generera resultat måste du veta vad du kan göra för att stötta dina medarbetare. Be om feedback och uppmuntra dina medarbetare att delge tankar och eventuella problem där du kan stötta upp.

Läs mer om hur du hanterar feedback på bästa sätt.

Regelbunden feedback viktigt för young professionals

Vår årliga YPAI-undersökning visar att regelbunden feedback är viktigt för att young professionals ska växa och utvecklas, speciellt när allt mer arbete sker på distans. Det är någonting young professionals både vill och behöver få – oavsett om den förmedlas ansikte mot ansikte, via chatt, mejl eller telefon. Som arbetsgivare är det viktigt att skapa en kultur som är öppen för feedback, och låta den bli en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen.

En bra ledare:

  • Ger konstruktiv feedback
  • Är öppen och ärlig i sin kommunikation
  • Möjliggör träning och vidareutbildning
International_article_header_1200x600.png

Läs också: Så engagerar du dina medarbetare

Till artikeln