Rekrytera personal

Medarbetarsamtal – hur ofta och varför?

Regelbundna medarbetarsamtal ökar förutsättningarna för att du som chef både på kort och lång sikt ska kunna motivera dina medarbetare. Men hur ofta bör det ske och vad ska ni egentligen prata om? Så här tänker vi på Academic Work kring medarbetarsamtal.

Varför ska vi ha medarbetarsamtal?

Regelbundna samtal ökar förutsättningarna för att du som chef både på kort och lång sikt ska kunna motivera dina medarbetare. Det är också ett sätt att säkerställa att medarbetaren förstår vart företaget är på väg, vilka målsättningar företaget har och hur medarbetaren bidrar till det stora hela, vilket också visat sig vara motivationshöjande. 

Hur ofta bör vi ha medarbetarsamtal?

För att du som ledare ska kunna stötta dina medarbetare, garantera att de trivs eller utmana dem, behöver ni träffas one-to-one löpande – inte bara en gång per år som tyvärr är vanligt förekommande. 

På Academic Work har interna medarbetare inbokade samtal med närmaste chef en gång i månaden. Det finns såklart ingen regel som säger hur ofta medarbetare och chef bör ses, det viktiga är att det sker regelbundet

Tips för dig som chef! Boka in återkommande möten med din medarbetare i kalendern.

Vad ska vi prata om på medarbetarsamtalet?

Vi på Academic Work tycker att du som ledare under medarbetarsamtalet bör fokusera lika delar på hur medarbetaren mår som hur det går. Det är viktigt att medarbetaren får tid att delge sina tankar kring det dagliga arbetet – din förståelse för vad hen gör om dagarna ökar och du har möjlighet att ge feedback.  

Tips för dig som chef! Feedback går åt två håll. För att du ska kunna vara en bra chef och generera resultat måste du veta vad du kan göra för att stötta dina medarbetare. Be om feedback och uppmuntra dina medarbetare att delge tankar och eventuella problem där du kan stötta upp.

Läs mer om hur du hanterar feedback på bästa sätt.

Läs också: Så engagerar du dina medarbetare

Till artikeln
Tipsa en vän!