My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
kostnad rekrytering

Hur mycket kostar rekrytering?

Det är tyvärr inte helt enkelt att svara på frågan om hur mycket rekrytering kostar. Kostnaden för att anlita ett rekryteringsföretag varierar beroende på hur det företagets kompetensbehov ser ut. Nedan berättar vi mer om de faktorer som kan påverka prissättningen på er rekrytering.

Kontakt för företag

Vad kostar rekrytering?

Personalbehov varierar och ser olika ut. Det är därför svårt att säga exakt vad en rekrytering kostar. Några exempel på faktorer som kan spela in vid prissättning av en rekrytering:

  • Om tjänsten kräver senior eller junior kompetens
  • Kompetensområde
  • Tilläggsannonsering
  • Behov av arbetspsykologiska tester, till exempel begåvningstest och personlighetstest.
  • Hel- eller delrekrytering (Om företaget vill ha hjälp med hela- eller endast delar av rekryteringsprocessen)

Att ha rätt medarbetare på plats är viktigare än någonsin för dagens arbetsgivare, samtidigt som konkurrensen om de främsta kandidaterna hårdnar. Rekrytering kan därför vara en utmanande och tidskrävande process.

Tid är pengar. Men även om rekryteringsprocessen riskerar att sluka värdefulla resurser så lönar det sig att avsätta tid för varje enskild del i processen. En väl genomförd rekryteringsprocess minimerar risken för en felrekrytering, något som kan komma att stå företaget dyrt.

Företag som saknar den tid som krävs för att genomföra en rekryteringsprocess, eller är osäkra på hur de ska attrahera rätt kompetens till tjänsten, ska ta hjälp med sin rekrytering. Att ta hjälp av ett rekryteringsföretag frigör tid för det rekryterande företaget att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt få experthjälp med att identifiera framtida talanger.

rekrytering Academic Work

Rekrytering med Academic Work

Academic Work har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa företag med rekrytering. Med rekryterare som är experter inom respektive kompetensområde, kombinerat med den främsta rekryteringsmetoden på marknaden och ett unikt nätverk av kandidater, är vi övertygade om att vi hittar rätt person till tjänsten.

Vi skräddarsyr varje enskild process efter kundens specifika behov. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess som fokuserar på de personliga egenskaper och kompetenser tjänsten kräver och marknadsför varje tjänst i vårt unika nätverk av young professionals. För att säkerställa kundens kompetensförsörjning på sikt ser vi till att alltid tänka långsiktigt och vi kan genomföra såväl djupintervjuer som arbetspsykologiska tester för att vara säkra på att vi hittar den person som är rätt för tjänsten, både idag och i framtiden.

Våra tilläggstjänster

Förutom en gedigen rekryteringsprocess får ni som företag även tillgång till ett unikt nätverk av kandidater. Vi är experter på rekrytering av young professionals, studenter och akademiker i början av karriären och har lyckats bygga en stark relation till målgruppen. För att hjälpa er som företag att förstå målgruppen bättre och öka er förståelse för young professionals genomför vi årligen undersökningen YPAI – Young Professional Attraction Index. Undersökningen syftar till att kartlägga vad young professionals värderar hos en framtida arbetsgivare. Resultatet av undersökningen presenterar verktyg för hur ni kan arbeta för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Vi kan även hjälpa er skapa en medarbetarplan - People Plan, så att ni kan säkerställa att ni har rätt kompetens på plats för att nå era affärsmål.

Vanliga frågor om rekryteringexpand_more