My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
gemenskap
Rekrytera personal

Stärk gemenskapen på arbetsplatsen

Hur bra gemenskap har ni på er arbetsplats? Det är en viktig fråga eftersom det har visat sig att trivsel på jobbet i mycket handlar om just gemenskap, vilket i sin tur för med sig ökad arbetsglädje. YPAI 2022 visar dessutom att young professionals värderar bra kollegor och arbetsmiljö allra högst på en arbetsplats. Att skapa gemenskap kräver inte nödvändigtvis att ni som företag måste lägga flersiffrigt på kick-off-resor och personalfester. Här är tre tips på hur du som chef kan arbeta för att stärka gemenskapen mer långsiktigt.

1. Gemensamma aktiviteter

Gör aktiviteter tillsammans – både på och utanför jobbet. Fördelen med att umgås på andra ställen än på arbetsplatsen är att medarbetarna får en chans att lära känna nya sidor hos varandra. Men även gemensamma aktiviteter på arbetet är viktiga. Anordna en gemensam fika eller frukost en gång i veckan eller rör på er tillsammans, det ökar inte bara förutsättningen för en fin gemenskap utan också mycket positiv energi. Se även till att ni har naturliga mötesplatser på arbetsplatsen där medarbetare kan träffas över avdelnings- och yrkesrollsgränser.

Tips! Prova arbetsplatsrotation och se vad det gör för sammanhållningen.

2. Underskatta inte fikarasten

En bra pauskultur, där det framgår att kortare pauser under arbetsdagen är okej, kan göra underverk för gemenskapen. Spontana raster tillsammans är ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre, vilket i sin tur kommer underlätta kommunikationen i arbetet.

Glömmer ni bort att ta rast? Ställ en timer för när det är dags för alla att ta en välförtjänt paus tillsammans!

3. Peppa varandra

Låt uppmuntran och uppskattning bli en naturlig del av vardagen. Föregå här med gott exempel: beröm dina medarbetare och deras kompetenser, be om goda råd och sprid positiv feedback. Dina medarbetare kommer genast att känna sig mer uppskattade och känna stöd från sina kollegor.

Kommer du ihåg tumregeln? Ge alltid beröm inför andra, men kritik enskilt.

Vad gör Academic Work?

På Academic Works kontor vill vi ha en sund arbetsmiljö som är både kreativ, varm och inspirerande. Målet är att inga medarbetare ska vilja jobba någon annanstans än hos oss! För att åstadkomma det tror vi att det behövs sociala ytor och aktiviteter, om det så innebär något så simpelt som ett öppet kontorslandskap, måndagsfrukostar eller träningsaktiviteter. Att våra medarbetare trivs och har kul tillsammans tror åtminstone vi bidrar till en stark och bra företagskultur – och att vi har så stort medarbetarengagemang.Vad säger kandidaterna?

Idag söker sig många kandidater till arbetsplatser där de trivs, känner sig hemma och delar värderingar med företaget och de anställda. Gemenskap och goda relationer till kollegor kan alltså vara ett av era starkaste argument för att rekrytera och utveckla talanger. Det visar YPAI 2022. Ta del av resultaten från YPAI år för år.

AW_image45_1200x600.png

Vill du grotta ner dig mer i resultatet från YPAI?

Mer om YPAI