My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Motivationsfaktorer
Rekrytera personal

Motivation för prestation

Vad som motiverar oss människor skiljer sig givetvis från person till person, anställd till anställd. Men det finns några motivationsfaktorer du som chef bör känna till – som kan bidra till att dina anställda känner sig mer motiverade på jobbet.

Belöningssystem

När vi pratar motivation brukar belöningssystem vara det första som kommer upp. Kanske får dina medarbetare möjlighet till ökad lön eller andra förmåner relaterade till prestation? Här är det dock viktigt att komma ihåg att alla inte motiveras av monetära belöningar.

Möjlighet till utveckling och utmaning

Om din medarbetare inte motiveras av exempelvis lön, är det möjligt att chansen till utveckling och ytterligare ansvar är vad din medarbetare föredrar. Ta reda på det, men också hur dina anställda vill bli uppmärksammade. Är det en klapp på axeln över ett bra jobb, eller en artikel på intranätet?

Teamkänsla

Känner dina medarbetare sig som en del av teamet? Har ni en positiv stämning på arbetsplatsen? Vi människor vill känna tillhörighet. Att bygga upp en teamkänsla, och se till att alla känner delaktighet i den, är en stark motivationsfaktor.

Inflytande över den egna arbetssituationen

Att (i viss mån) kunna påverka sin arbetssituation är en motivationsfaktor. Dessutom är människor oftast bäst på det de tycker är allra roligast. Det är även viktigt att dina medarbetare kan se hur deras arbetsinsats är med och bidrar till resten av organisationen, så var tydlig med det!

Värderingar

Ni kanske inte räddar världen, men att göra något är mer än inget. Att medarbetarna känner att arbetet de utför bidrar till något gott talar till varje individs djupare värderingar och kan motivera till att fortsätta vilja göra skillnad.

Vad motiverar young professionals?

Vi genomför årligen undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI) i syfte att kunna ge young professionals ännu bättre förutsättningar, och dig som arbetsgivare möjligheter att attrahera och utveckla rätt kompetens. Insikterna från YPAI ger oss möjlighet att följa trenderna på arbetsmarknaden och kontinuerligt hålla oss uppdaterade med vad young professionals tycker och tänker. Se YPAI-resultatet – år för år.

Vilka är dina utmaningar?

Oavsett vad du har för utmaning finns vi på Academic Work här för att hjälpa till. Med 25 års erfarenhet inom rekrytering och bemanning har vi hunnit samlat på oss kunskap och erfarenhet om hur vi bäst löser ditt personalbehov på ett effektivt sätt, anpassat efter dina önskemål.

AW_image36_1200x600px.jpg

Läs också: Konsten att ge konstruktiv kritik

Läs artikeln