My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
kandidat intervju
Rekrytera personal

Tips inför en kandidatintervju

Ni har tagit er igenom urvalsprocessen och de första stegen i rekryteringsprocessen. Nu är det dags för en intervju hos er. Här delar vi våra bästa tips för hur både du och kandidaten får ut så mycket som möjligt av intervjun.

Sälj in rollen och er som företag

Arbetsintervjun syftar naturligtvis till att ge dig en bättre bild av kandidaten och dennes kompetens. Men det är också ett gyllene tillfälle för dig att sälja in rollen och er arbetsplats. Så ta tillfället i akt och berätta om vad ni erbjuder som arbetsgivare. Ett tips är att, efter intervjun, ta ett varv med kandidaten på arbetsplatsen för att hen ska kunna skapa sig en känsla av kulturen, arbetsmiljön och kollegorna.

Fördjupa dig: Så säljer du in er arbetsplats

Förutsättningar för en lyckad intervju

Vi på Academic Work rekommenderar att du håller en intervju om 45-60 minuter. Om intervjun är kortare än så är det svårt att få en bra bild av kandidaten. Är intervjun däremot för lång riskerar både du och kandidaten att tappa koncentrationen.

På Academic Work utgår vi alltid ifrån en intervjumall. Vårt råd är att ni också gör det. Mallen säkerställer att ni ställer samma frågor till alla kandidater ni träffar, vilket gör det enklare att jämföra kandidaterna efter intervjuerna.

Inför intervjun – sätt kravprofilen

Se till att tänka igenom och planera intervjun noggrant i förväg. Utgå hela tiden från kravprofilen - er guide igenom hela rekryteringen och besvara frågorna: Vad är syftet med intervjun och vilka är de viktigaste frågorna ni behöver få svar på?

Tips inför intervjun

  1. Inled intervjun med att kort presentera dig själv, ert företag och rollen.
  2. Ställ öppna frågor för att få mer uttömmande svar. Försök undvika att ställa ja- och nej-frågor.
  3. Stressa inte på samtalet och var inte rädd för att det ska bli tyst. Kandidaten kan ibland behöva lite extra tid för att tänka igenom svaren på dina frågor.
  4. Be kandidaten om konkreta exempel. Det bästa sättet att förutse ett beteende är nämligen att förstå hur personen tidigare agerat i liknande situationer. För att ta ett exempel, be kandidaten berätta om när hen varit med om en konflikt på jobbet och be om exempel på hur hen hanterade situationen.
  5. När du ställt dina frågor, fråga kandidaten om hen har några frågor eller vill tillägga något som ännu inte kommit upp under intervjun.
  6. Tacka för intervjun och att kandidaten tog sig tid att träffa er. Informera även om kommande steg i rekryteringsprocessen och när kandidaten kan vänta sig återkoppling.

Efter intervjun – feedback och vägen framåt

Enligt oss på Academic Work är bra återkoppling ärlig, tillmötesgående och i tid. Med tanke på tiden kandidaterna lägger på deras ansökan förtjänar de att få feedback, uppdateringar eller avslag inom en rimlig tidsram. Därför strävar vi efter att återkoppla till alla kandidater inom 14 dagar. Det tycker vi att ni också borde ta fasta på. Finns inte tiden? Rekrytera via oss.

Fördjupa dig: Så nej-tackar du kandidater på ett bra sätt

Rekryteringsutmaningar?

Oavsett vad ni har utmaningar finns vi på Academic Work här för att hjälpa till. Vi har 20 års erfarenhet av rekrytering och bemanning. När du arbetar med oss kommer du i kontakt och lär dig mer om young professionals. Samtidigt tar vi ansvar för hela rekryteringsprocessen och tar reda på vad er målgrupp lockas av.

AW_image4_1200x600px.jpg

Exempel på intervjutekniker – vilken föredrar du?

3 vanliga intervjuteknker