Hur fungerar ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till företag. Ett företag kan ta hjälp av ett bemanningsföretag för att lösa kortsiktiga personalbehov. Rätt tillfälle att hyra in en konsult kan vara vid exempelvis arbetstoppar, vid vikariebehov, anställningsstopp eller vid en stor expansion. Konsulten är anställd av bemanningsföretaget men jobbar på uppdrag hos företaget som har behov av extra resurser under en bestämd period.

Kontakt för företag

Bemanningsbranschen

Avskaffningen av arbetsförmedlingsmonopolet i Sverige 1993 lade grunden för den snabbväxande bemanningsbranschen. Avregleringen möjliggjorde för privata aktörer att arbeta med rekrytering och personaluthyrning och sedan dess har branschen varit i ständig utveckling. Enligt Kompetensföretagen Almega arbetade 195 800 personer via ett bemanningsföretag 2018, en siffra som ser ut att växa för varje år. Utöver antalet anställda via bemanningsföretag så ökar även antalet aktörer på marknaden, allt från globala till lokalt nischade bemanningsföretag.

Hur fungerar bemanning med Academic Work?

Academic Work är ett nischat bemanningsföretag som är experter på young professionals, studenter och akademiker i början av karriären. Vi hjälper företag med bemanning inom en mängd olika branscher där några av våra största kompetensområden är IT, teknik och ekonomi.

Academic Work hjälper företag genomföra hela rekryteringsprocessen. Tillsammans med en av våra konsultchefer identifierar kunden vilka personliga egenskaper och kompetenser som tjänsten kräver, dessa kvalifikationer utgör sedan den kravprofil som ligger till grund för hela rekryteringsprocessen. Vi sköter sedan intervjuer och urval innan vi presenterar den främsta kandidaten för uppdraget. Konsulten anställs av Academic Work som tar arbetsgivaransvaret.

Bemanning med Academic Work är kostnadseffektivt, kunden hyr in konsulten efter behov och betalar enbart för de faktiska arbetstimmar som konsulten arbetar. På så sätt får kunden en flexibel lösning på sitt personalbehov och kan samtidigt hålla nere sina fasta kostnader.

Tipsa en vän!