Vårt engagemang i Zambia

Hjälp till självhjälp

Sedan 2004 har vi på Academic Work varit engagerade i byggnationen av skolor för tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. Det är alltså byborna själva som driver projekten och bygger sin skola och vi tycker att det känns bra att få hjälpa till självhjälp.

Besök i Zambia

Två gånger om året reser en grupp medarbetare ner till Zambia för att besöka skolorna, prata med byborna och leka med barnen. Förutom att besöken berör oss enormt mycket, hoppas vi att personerna vi träffar på plats också ska förstå att vi kommer att fortsätta stödja deras projekt och bidra till deras utveckling. För det här projektet är så viktigt, inte bara för människorna i Zambia och deras framtid utan också för att vi tror att fokus på andras framgång hjälper oss att växa som företag och som individer.

En procent gör skillnad

Varje år skänker vi en procent av vår vinst till skolprojekten i Zambia, vi kallar det The one percent movement. En procent är inte mycket för oss men för barnen i byarna runt Livingstone i Zambia betyder det otroligt mycket. Utöver det så skänker dessutom många medarbetare på Academic Work varje månad en procent av sin lön till “Academic Work sponsorship program”, som handlar om att ge utsatta barn en möjlighet till utbildning.

Ambition gör det möjligt

Det är ambition som gjort vårt projekt i Zambia möjligt. Det börjar med ambitionen hos våra medarbetare, men utan de ambitiösa byborna hade det inte lyckats. De är fast beslutna om att få se sina barn få ett klassrum att gå till. Lärarna som undervisar eleverna är i sin tur fast beslutna om att se sina elever lära sig läsa och skriva. Utan ambition från alla inblandade hade inget av detta varit möjligt. Det inspirerar oss och vi tror och hoppas att vi kan göra skillnad!

Läs mer om vårt CSR och miljöarbete
Tipsa en vän!