Vad är rekrytering?

Rekrytering är i folkmun ett samlingsnamn för företag som söker personal, i ordlistan förklarat som ”att nyanställa”. Att rekrytera är processen som går ut på att attrahera och anställa personal och kompetens. Rekrytering passar när företag har ett långsiktigt behov av personal. Företag ska ta hjälp med sin rekrytering om de har ett personalbehov men saknar den tid som krävs för att genomföra en rekryteringsprocess, har svårt att avgöra exakt vilken typ av kompetens som tjänsten kräver eller hitta den kompetens de söker.

Vad gör ett rekryteringsföretag?

Ett rekryteringsföretag hjälper andra företag att rekrytera personal. Rekryteringsföretaget tar ansvar för rekryteringsprocessen och för att attrahera och anställa rätt kompetens till tjänsten. Den nya medarbetaren anställs sedan av det rekryterande företaget som tar fullt arbetsgivaransvar.

Academic Work är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet i branschen. Våra rekryteringskonsulter är experter inom sina respektive kompetensområden och guidar våra kunder genom hela rekryteringsprocessen, från skapande av tjänstens kravprofil, fram till kontraktsskrivning. Vi hjälper företag med rekrytering inom en mängd olika kompetensområden, bland annat inom teknik, IT och ekonomi. Vi genomför alltid en gedigen rekryteringsprocess för att säkerställa att vi hittar rätt person till rätt plats.

Vad är ett auktoriserat rekryteringsföretag?

Ett auktoriserat rekryteringsföretag uppfyller branschorganisationen Kompetensföretagen Almegas krav på auktorisation. Rekryteringsföretaget måste bland annat följa etiska regler, leveransvillkor samt ha en fastställd jämställdhetsplan. Auktorisationen syftar till att ge det rekryterande företaget, jobbsökande och medarbetare en ökad trygghet och säkerhet kring verksamheten.

Vår rekryteringsprocess

Academic Work tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess i samtliga processer. Den kompetensbaserade rekryteringsmetod som vi använder oss är kvalitetssäkrad, vilar på arbetspsykologisk grund och är ISO-certifierad enligt ISO 9001. Rekryteringsprocessen inleds med att ni tillsammans med en av våra rekryteringskonsulter formulerar en kravprofil. Kravprofilen utgörs av de personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. Därefter sköter vi annonsering i vårt nätverk av young professionals, urval och intervjuer. Slutligen presenterar vi den främsta kandidaten för tjänsten och ni tar det slutgiltiga beslutet. Den nya medarbetaren anställs sedan direkt av ert företag.

Mer om vår rekryteringsprocess

Har du ytterligare frågor och funderingar? Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig!

Tipsa en vän!