Tävlingsvillkor

 1. Vinsten avser fem (5) cyklar från Stålhästen, modell Stålhästen grön.
 2. För att tävla måste du vara över 18 år och student vid högskola/universitet/YH-utbildning.
 3. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 4. Academic Work Sweden AB ansvar inte för andra/ytterligare kostnader om sådana skulle uppkomma i samband med vinst.
 5. Vinnarens namn med bild och eventuellt tävlingsbidrag kan komma att användas av Academic Work i marknadsföringssyfte.
 6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet eller ekonomisk ersättning.
 7. Vinsten kan inte överlåtas till annan person.
 8. Endast ett (1) tävlingsbidrag per deltagare under hela tävlingsperioden.
 9. Endast en (1) vinst per deltagare och fem (5) vinster för hela tävlingen.
 10. Academic Work ansvarar inte för tekniska fel rörande tävlingsformuläret eller hemsidan under tävlingsperioden.
 11. Juryn utgörs av Academic Work. Juryns beslut om vinnande bidrag är slutgiltigt och kan inte överklagas.
 12. Academic Work förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden avbryta, upphäva samt redigera tävlingen och villkor.
 13. Tävlingens administration kräver viss behandling av personuppgifter, som namn, telefonnummer och mailadress till tävlingsdeltagaren. Dessa uppgifter kan delges samarbetspartners för att möjliggöra distribution av vinst.
 14. Academic Work har inget ansvar i förhållande till vinnaren angående skador som förorsakats, eller anses ha förorsakats, genom att delta i tävlingen eller genom att acceptera och använda vinsten.
 15. Academic Work förbehåller sig rätten att ersätta den angivna vinsten med en annan produkt till samma eller högre värde.
 16. Tävlingsperioden gäller fram till den 30 september 2019. Vinnaren utlyses senast 7 oktober 2019 och kontaktas via mail och/eller telefon. Om inte vinnaren anträffas förbehåller Academic Work sig rätten att utse en ny vinnare.
 17. Genom att delta i tävlingen accepterar du villkoren.
Tipsa en vän!